• K u h l m a n N b y G r a t i a

  Melbourne+Pesaro

  Modern

  Kitchen Kuhlmann ด้วยความพิเศษชุดตู้แขวน เปิด ปิด อัตโนมัติระบบไฟฟ้า หน้าบานเลือกใช้วัสดุกระจกชาดำ เพิ่มความเข้ม และสลับกับชุดชั้นตู้โชว์เครื่องปรุง และ โชว์แก้ว พร้อมโต๊ะทานอาหาร เล็กๆ สำรับครอบครัว

  -


  รายละเอียด

  Quality Assurance

  รายละเอียด

  Melbourne+Pesaro

  Modern

  Kitchen Kuhlmann ด้วยความพิเศษชุดตู้แขวน เปิด ปิด อัตโนมัติระบบไฟฟ้า หน้าบานเลือกใช้วัสดุกระจกชาดำ เพิ่มความเข้ม และสลับกับชุดชั้นตู้โชว์เครื่องปรุง และ โชว์แก้ว พร้อมโต๊ะทานอาหาร เล็กๆ สำรับครอบครัว

  -


  Quality Assurance