Gratia Smart USB

฿2,290.00 ฿1,832.00

คุณสมบัติ Gratia Smart USB

  • ใช้งานร่วมกับ ZENO ,Door Sensor ,PIR Sensor และ Siren
  • เป็นอุปกรณ์ส่งสัญญาณการแจ้งเตือนความปลอดภัย
  • จะทำงานเมื่อมีการบุกรุก และจะมีการส่ง SMS และ โทรออกไปยังเบอร์ที่เราต้องการ
  • ติดตั้งง่ายเพียงแค่เสียบเข้าช่องUSB ของตัว ZENO
  • สามารถตั้งค่าใส่เบอร์ที่รับสาย เช่น รปภ. ตำรวจ ฯลฯ
Category: