Gratia Door Sensor

฿1,200.00 ฿990.00

คุณสมบัติ Door Sersor

  • ใช้งานร่วมกับ ZENO และ Siren
  • สามารถเชื่อมต่อระหว่างระบบความปลอดภัยและการควบคุมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น สวิตช์ไฟกราเทีย มอเตอร์ม่านไฟฟ้ากราเทีย แอร์ ทีวี ฯลฯ
  • จะทำงานต่อเมื่อมีการเปิดปิดประตู และจะส่งสัญญาณไปที่โทรศัพท์มือถือ
  • ติดตั้งง่าย
Category:

วิธีการเชื่อมต่อ

Compatible Host

Gratia Zeno

Power Supply

AAA-battery x 3

Range of operational temperature

0-40 degree celsius

Range of operational humidity

10-90%RH

Product Dimensions

Main component 5.8cm x 3.45cm x 1.5cm
Micro component 3.55cm x 1.25cm x 1.2cm