Original Imported Shaolante Bridge-hole Mechanical Plate for Door Core

จุดแข็งวัสดุของ kuhlmann


วัสดุโครงสร้างหลักเป็นแผ่นไม้นำเข้า นวัตกรรมจดลิขสิทธิ์ ภายใต้ชื่อ Shaolante ผลิตจากประเทศเยอรมัน เป็นแผ่นไม้สำหรับผลิตบานประตู วัสดุเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่ทำลายธรรมชาติ เป็นวัสดุที่ดูดซับเสียงได้ดี

ท้องตลาดทั่วไป


เป็นโครงสร้างระบบรังผึ้ง ลักษณะกลวง ไม่มีวัสดุซับเสียง ง่ายต่อการบิดงอ

กรอกข้อมูลและรายละเอียด

สิ่งที่ต้องการ วันที่รับสินค้า,สถานที่

Visit (หลังจากมีการมัดจำค่าสินค้า)

เข้าพื้นที่จริง เพื่อทำการวัดหน้างานอย่างละเอียด

บริการ การออกแบบตกแต่งภายใน ฟรี ด้วยโปรแกรม 3D

ออกแบบโดยมืออาชีพจาก ดีไซน์เนอร์ได้รับการอบรมการออกแบบจาก Kuhlmann เพื่อให้เข้าใจถึงผู้บริโภค และความต้องการ สร้างสรรค์งานให้ลงตัว ด้วยโปรแกรม VR ภาพเสมือนจริง

จัดทำใบเสนอราคา

ทางบริษัท จะจัดทำใบเสนอราคาและชี้แจงเรื่องวัสดุที่นำมาติดตั้งและใช้งาน

เริ่มติดตั้งลงพื้นที่หน้างานจริง

ช่างลงพื้นที่หน้างาน เพื่อติดตั้งตามระยะเวลาที่กำหนด ติดตั้งด้วยช่างมืออาชีพ และได้ผ่านการฝึกอบรม จากโรงงาน Kuhlmann พร้อมดูแลตลอดอายุการใช้งาน บริการด้วยใจบริการด้วยความใส่ใจ พร้อมน้อมรับทุกข้อเสนอแนะ,ติชม และพร้อมปรับปรุงแก้ไขเพื่อบริการที่ดีที่สุด

Sinis

  • New Luxury