FAQs

Frequently Asked Questions


111 ครั้ง

A. สามารถส่งซ่อมที่ศุนย์ กราเทีย ได้

110 ครั้ง

A. 100,000 ครั้ง หรือประมาณ 10 ปี

130 ครั้ง

A. สามารถกดได้ เพราะวงจรสวิตช์ไฟไม่ได้สัมผัสโดยตรงกับมือเรา จะมีกระจก tempered มารองรับ ซึ่งมีความคงทนและปลอดภัย แม้มือเปียกน้ำ

109 ครั้ง

A. สวิตช์ไฟ กราเทีย ไม่สามารถใช้กับหลอดไฟที่เซนเซอร์แสงได้

101 ครั้ง

A. รับประกัน 1ปี ** ตัวรีโมท จะไม่ได้มีการรับประกัน ถ้าเกิดความเสียจากการนำสวิตช์ไฟไปใช้งานผิดประเภทเช่น ต่อเข้ากับพัดลม ประตูบ้าน หรือติดสวิตช์ไฟภายนอกบ้าน ทางบริษัทไม่รับประกัน การใช้งาน

236 ครั้ง

A. สวิตช์ไฟรุ่นดิมเมอร์ มีให้เลือกทั้งหมด 1-3 ปุ่ม วิธีการใช้งานคือ กดค้างที่ตัวสวิตช์ไฟ ไฟจะค่อยๆๆสว่าง เวลาจะหรี่ก็กด ค้างที่สวิตชืไฟ กดอีก 1 ครั้งไฟดิมเมอร์จะดับสนิท ใช้ได้มือและรีโมท
** ถ้าต้องการใช้กับรีโมท จะมีปุ่ม + และ – ในการเพิ่มและหรี่ไฟในตัวรีโมทอยู่ เชื่อมต่อสัญญาณไปที่ เลข 5 ของรีโมททัชกรีนเท่านั้น

195 ครั้ง

A. ใน 1 แผงมี 3ปุ่ม** 2 ปุ่ม เป็นสวิตช์ธรรมดา 1 ปุ่มเป็น 2 ทาง เราเลือกใช้เป็นรุ่น 3 ปุ่ม 2 ทางแทน เพราะ สวิตช์ที่เหลือ ก็จะสามารถ ใช้ได้เหมือนเดิมโดยการต่อปกติ

108 ครั้ง

A. คุมได้สูงสุด 30 สวิตช์ไฟ หรือทั้งหลัง ปุ่ม 1-5 ของรีโมททัชกรีน จะรองรับ ได้อย่าง 3 ปุ่ม สวิตช์ไฟ ถ้าต้องการเพิ่มฟังชั่นการกด ให้เลือกกดที่ ตัว R จะไฟสถานะสีฟ้าขึ้น สามารถเชื่อมต่อสัญญาณเพิ่มได้อีก 1-5 ปุ่ม กดเชื่อมต่อสัญญาณอิสระได้ 10 ปุ่มสวิตช์ไฟ
** ถ้าต้องการจะเชื่อมต่อสัญญาณตัวดิมเมอร์ กดหมายเลข 5 ของรีโมท จะรองรับ ตัวดิมเมอร์ กดที่รูปพระจันทร์ ไฟทั้งหลังจะดับ พร้อมกันหมดเลย

111 ครั้ง

A. เวลาจะกดแต่ละปุ่ม จะต้องกดค้างประมาณ 2 วิเท่านั้น แล้วค่อยปล่อยมือ เพราะลูกค้าส่วนมากจะเคยชิน การกดรีโมทที่เร็วๆ เหมือนกับรีโมททั่วไป

119 ครั้ง

A. รีโมท ตัวเล็ก A = คุมสวิตช์ไฟได้ 3 ปุ่มสวิตช์
B = 3 ปุ่มสวิตช์
C= 3 ปุ่มสวิตช์
D= ปิดพร้อมกัน
รวมรีโมทสามารถคุมสวิตช์ไฟทั้งหมด 9 สวิตช์ไฟหรือ 9 วงจร สามารถอยากเลือกคุมอิสระ ได้ทั้งหมด 3 สวิตช์ไฟ